Om oss

OM OSS

BJØRN SMITH-HALD

Bjørn er utdannet pedagog, informasjonsrådgiver og psykoterapeut. Han har bred erfaring som foreleser og kursholder for ulike utdanningsinstitusjoner, bl. a. Universitet i Oslo og flere høgskoler, dessuten: Statens Vegvesen, Sosial- og helsedirektoratet , Forsvaret og en rekke større og mindre organisasjoner og bedrifter. Han har utarbeidet og gjennomført en rekke kurs knyttet til personlig og faglig utvikling på ulike områder. Bjørn har også bred erfaring med individuell veiledning og egenutviklingsgrupper.

HANS CHRISTIAN RAMSKOV JENSEN

Hans Christian er utdannet spesialist i klinisk psykologi. I tillegg har han en to årig etterutdanning i familieterapi fra Nic Waals institutt og en tre årig utdanning i hypnoterapi. Han har tretti års erfaring fra arbeid med barn, unge, voksne, par og familier. Han har deltatt i arbeid med personalkonflikter i en statlig organisasjon og i personal- og lederutvikling i Oslo kommune. Hans Christian har bred undervisnings erfaring. I sitt arbeid med enkeltpersoner bruker han aktuelle terapi former som: kognitiv terapi, mindfulness, hypnoterapi, narrativ terapi og kreative teknikker.

 

OLAF TVEDE

Olaf er utdannet sosiolog. Han er også utdannet gruppepsykoterapeut/ psykoterapeut. Olaf har en allsidig bakgrunn både som forsker og innen offentlig forvaltning, mange år i Sosial- og helsedirektoratet og i NAV. Videre har han i flere år arbeidet som relasjonsterapeut og prosessleder, spesielt med egenutviklingsgrupper.

 

 

ERIK LARSEN

Erik er utdannet journalist og gruppepsykoterapeut/ psykoterapeut. De siste tyve årene har han vært konsulent innen transport, helse og kultur for ulike virksomheter som Statens Vegvesen, Jernbane-direktoratet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet og Helsedepartementet. Oppdragene spenner fra veiledning av enkeltpersoner til ledelse av gruppeprosesser via prosjektstøtte, kommunikasjonsrådgivning og markedsføring. Erik jobber også for ulike kulturarrangører.

ØYVIND THORVALDSEN

Øyvind er utdannet pedagog og prosessveileder. Han har kompetanse innen undervisning, leder- og medarbeiderutvikling samt organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han er opptatt av deltakerbaserte læringsprosesser. I mer enn 25 år har hans faglige plattform og inspirasjon vært: aksjonsmetodikk, involveringspedagogikk og prosessveiledning. Øyvind er for tiden ansatt som timelærer ved Høgskolen Innlandet og knyttet til Lederutvikling Helse-Omsorg.

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved