Veiledning

VEILEDNING, COACHING OG TERAPI

 

Vi har allsidig erfaring med terapi, veiledning og coaching. Det gjelder individer, grupper og organisasjoner. Enten det er behov for en økt for en person, en gruppe eller en organisasjon eller oppfølging over tid, kan vi gi et tilbud. tilpasset dine behov.

 

Her er noen tema for veiledning mv. som vi spesielt vil trekke fram:

 

  • Individuell veiledning
  • Parveiledning
  • Gruppeveiledning
  • Konflikt
  • Ledelse
  • Tidstyver
  • Sorg og tap
  • Utbrenthet

 

Det er 100 prosent taushetsplikt, også overfor en eventuell arbeidsgiver som dekker kostnadene.

 

Vanligvis vil vi anbefale å starte med én økt à 1,5 klokketime. Her avklarer vi om dette er tilstrekkelig for å oppnå det ønskete resultatet, eller om det er behov for ytterligere veiledning/samtaler. Er det ønskelig å fortsette, planlegger vi gjerne 3-4 samtaler framover.

 

Skulle du ønske individuell veiledning tilknyttet et av våre kurs, kan dette avtales underveis i kursperioden eller på et senere tidspunkt.

 

 

Priser mv.

 

Psykolog Hans Christian:

Tidsramme: 60 minutter

Pris: 950 kr

 

Relasjonsterapeutene Olaf og Bjørn:

Tidsramme: 90 minutter

Pris: 1.250 kr

 

Terapitimer er mva-fri.

Veiledning og coaching: mva kommer i tillegg.

 

 

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved