Konflikter, konflikthåndtering

KONFLIKTER OG KONFLIKTHÅNDTERING

 

 

MÅLET ER IKKE Å BLI VENNER ...

Uenighet og konflikter oppstår overalt og stadig: Vi har ulike arbeidsoppgaver, arbeider i ulike grupper og avdelinger, har ulike interesser, utdannelse, erfaringer, språk, alder osv.

 

Konflikt og uenighet er en naturlig del av arbeidslivet og kan være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. Vi kan få ryddet opp i inngrodde vaner og finne nye måter å tenke på. Men det er ikke alltid slik.

 

ULØSTE KONFLIKTER KOSTER DYRT

Konflikter kan etter hvert bli til alvorlige utfordringer som berører hele arbeidsplassen. Ansvaret for å håndtere en konflikt kan ikke bare ligge hos de involverte partene.

 

Det er viktig å finne ut hvilken type konflikt det er snakk om. Konflikter kan opptre i ulike sammenhenger. På en arbeidsplass kan det oppstå konflikter mellom to eller flere medarbeidere. Det kan være faglig uenighet, uenighet om fordeling av ressurser, uenighet om arbeidstid eller fordeling av goder. Konflikter på for eksempel en avdeling kan bunne i en personkonflikt.

 

 

LØSNINGSORIENTERT KURS

På kurset vårt lærer du å analysere de aktuelle konfliktsituasjonene i din organisasjon. Ulike typer konflikter må håndteres på ulike måter. Viktige spørsmål er: Hvordan kommer konflikten til uttrykk? Hva er årsaken til konflikten? Hvordan har konflikten blitt håndtert så langt? Hva er forutsetningene for å kunne løse konflikten? Hvilket resultat er realistisk å komme fram til? Noen ganger kan det f. eks. være en avtale, andre ganger kan det være nok med en gjensidig forståelse av hverandres situasjon.

 

 

KURS

To dager. Ta kontakt for priser, datoer mv.

Begrenset antall deltakere.

 

Vi kan også skreddersy et kurs etter dine ønsker.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

 

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved