Livsmestring og motivasjon

MOTIVASJON OG LIVSMESTRING

 

- Når livet går meg imot, hva kan jeg gjøre?

 

Dette er et mestringskurs hvor vi i fellesskap arbeider mot løsninger som er gode og realistiske for den enkelte deltaker. Vi arbeider med ulike modeller og oppgaver som styrker motivasjon og endringsvilje.

 

 

Viktige avklaringer blir blant annet:

 

- Hvordan kan jeg lære meg å se forbi det jeg

ikke kan gjøre noe med, og heller legge

vekt på det jeg kan håndtere?

 

- Hvor finner jeg gode og effektive løsninger?

 

- Hva er de energitappende hindringene

jeg må unngå?

 

- Hvordan kan jeg håndtere disse

hindringene på en god måte?

 

 

 

For å lykkes med nye rutiner og nødvendig endring av tanke- og handlingsmønstre, er det viktig med oppfølging etter en tid.

 

Vårt opplegg er et todagerskurs med en oppfølgingsdag etter noen uker.

 

 

KURS

To dager. Ta kontakt for priser, datoer mv.

Begrenset antall deltakere.

 

Vi kan også skreddersy et kurs etter dine ønsker.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

 

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved