Tidstyver i organisasjoner

TIDSTYVER I ORGANISASJONER

 

Tidstyver legger beslag på mye arbeidstid og reduserer effektiviteten.

 

MINST ÉN TIME PR ARBEIDSDAG

Mye av arbeidsdagen forsvinner i ulike former for tidstyver. I gjennomsnitt dreier det seg om over én arbeidstime per virkedag viser en undesøkelse.

 

ER DET SYSTEMFEIL?

Tidstyver kan være forårsaket av forhold som organisasjonen selv kan gjøre noe med. Det kan også skyldes forhold som organisasjonen ikke har kontroll over. Tidstyvene i arbeidshverdagen som ofte trekkes fram, er: lite effektive møter, ineffektive kommunikasjonsformer, IT-problemer og manglende IT-systemer. Unødvendige forstyrrelser og avbrudd i arbeidet, ulike tekniske problemer, misforståelser og utydelig kommunikasjon, telefoner, e-poster og besøkende kommer også høyt opp på lista.

 

MANGE ANSATTE SLITER

Det finnes ingen fasit for hva som er tidstyvene i en bestemt organisasjon. Organisasjoner og bedrifter er forskjellige på mange områder, medarbeidere har forskjellige arbeidsdager og ulike arbeidsoppgaver. Samtidig er det medarbeidere som alltid er på hæla, som alltid sliter med å holde tiden og som stadig henger etter på sine viktige gjøremål.

 

LØSNINGSORIENTERT KURS

Kurset vårt retter seg mot tidstyvene i organisasjonen. Vi kartlegger medarbeidernes synspunkter og vurderinger: Hva er de største tidstyvene i arbeidsdagen? Hva kan organisasjonen gjøre med disse? Hvilke forhold ligger utenfor organisasjonens rekkevidde? Hvilke bør det prioriteres å gjøre noe med? Hva skal den enkelte medarbeider selv bidra med for å eliminere tidstyver? Målet er at alle får med seg verktøy og metoder tilpasset egen hverdag og egen organisasjon.

 

 

VÅRENS KURS

TO DAGER

Ta kontakt for priser, datoer mv.

Begrenset antall deltakere.

 

Vi kan også skreddersy et kurs etter dine ønsker.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

 

NB: Vi har også kurs om egen utsettelsesatferd.

Hver femte medarbeider sliter med å holde tiden og henger stadig etter på sine viktige gjøremål; disse har alvorlige problemer med utsettelsesatferd og tidstyver. Vi tilbyr et eget kurs tilrettelagt for disse. Klikk her for mer informasjon. Her kan du eller andre du inviterer, f. eks. medarbeidere, venner, familie, gjennomføre en egen test som viser om man har alvorlige problemer med dette.

 

 

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved