Tidstyver. Prokrastinering. Utsettelsesatferd

TIDSTYVER OG UTSETTELSES-ATFERD

- Alvorlige problemer med utsettelsesatferd kalles også utsettelsessyndrom eller prokrastinering.

 

- JEG SLITER ALLTID MED Å HOLDE TIDEN ….

Er du alltid på hæla? Henger du stadig etter på dine viktige gjøremål? Sliter du som oftest med å få gjort det du må, innen det er for sent?

 

Du er i så fall ikke alene om dette: Hver femte voksen har alvorlige problemer med utsettelsesatferd og tidstyver, de sliter med alvorlig utsettelsessyndrom, prokrastinering. Dette tærer på egen helse, psyke og selvtillit. De som utsettes for dette syndromet er som regel både resurssterke og ifølge undersøkelser ofte langt smartere enn gjennomsnittet av befolkningen. Så hvem gjelder dette?

 

 

 

 

TEST

Sjekk ut deg selv med vedlagte egentest, har du alvorlige problemer med utsettelsesatferd og tidstyver? Du kan også invitere andre, f. eks. din partner, medarbeidere, venner, familie til å gjennomføre testen. (Klikk her)

 

TIDSTYVER OG UTSETTELSESATFERD

Du er ikke alene hvis du har denne typen problemer. Hva er det som styrer oss bort fra det som bør være vår første prioritet? Hvorfor utsetter vi stadig det som er viktig - når dette lager problemer både for oss selv og andre rundt oss? Ikke minst når vi vet at vi ”straffes” med både stress, nye problemer og kanskje også andres sinne og fortvilelse? Hvilke tidstyver er det i ditt liv som hindrer deg i å få gjort de viktige oppgavene?

 

ULIKE HANDLINGSMØNSTRE

Vi regner med at det er seks personlighetstyper som oftest oppviser dette utsettelsessyndromet. Disse personlighets-typene er beskrevet nærmere på denne siden. (Klikk her)

 

KURSET VÅRT

Alle de seks personlighetstypene har sine særegne strategier for å håndtere hverdagen, på jobb som privat. I vårt kurs analyserer vi hva det er som skjer, vi utvikler og tilpasser individuelle strategier for hvordan du får bukt med egen utsettelsesatferd. Du vil oppdage hvilke tidstyver det er i ditt liv. Du både lærer og øver inn effektive metoder og knep, så du ikke faller tilbake til gamle mønstre. For å forsterke læringen legger vi inn en oppfølgingsdag seks til åtte uker etter grunnkurset på to dager.

 

KURS

TO DAGER PLUSS EN OPPFØLGINGSDAG

Ta kontakt for priser, datoer mv.

Begrenset antall deltakere.

 

 

GARANTI

Hvis man én måned etter oppfølgingsdagen fortsatt ikke opplever noen form for bedring etter starten på grunnkurset, betaler vi tilbake 50 prosent av kursavgiften.

 

 

INDIVIDUELL VEILEDNING TILBYS VED BEHOV. (Klikk her)

 

 

GAVEKORT

Til dette kurset selger vi gavekort. Et gjennomført kurs kan glede flere enn gavekortmottakeren. Ta kontakt.

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved