Utsettelsesatferd. Tidstyver. Utsettelsessyndrom. prokrastinering, personlighetstyper.

UTSETTELSESATFERD OG TIDSTYVER, PROKRASTINERING

 

SEKS PERSONLIGHETSTYPER

oppviser oftest dette utsettelsessyndromet, de har alvorlige problemer med utsettelsesatferd og tidstyver. Disse personlighetstypene kan beskrives på følgende måter:

 

1. DEN IMPULSIVE

Denne gruppen omfatter de som har problemer med impulskontroll. Her er også de som hele tiden er opptatt med noe annet; dvs. de er aktive, men med feil oppgaver.

 

2. PERFEKSJONISTEN

I denne gruppen finner vi de som må ha det perfekte resultat før de kan avslutte en oppgave.

 

3. JA-MENNESKET

Denne gruppen omfatter de som ikke kan si nei eller har store problemer med å si nei. Her er også de som lett lar seg styre eller påvirke av andres forventninger.

 

4. BEKYMREREN

Denne gruppen omfatter de som er engstelige for å mislykkes, de som er bekymret for å gjøre feil. Her er også de som stadig går og bekymrer seg for det ene eller det andre.

 

5. DRØMMEREN

Denne gruppen omfatter de som først og fremst lever i ideenes verden, ideene er viktigst, ikke den praktiske gjennomføringen. Idealistene hører også hjemme i denne gruppen.

 

6. OPPRØREREN

Denne gruppen omfatter de som trives i kaos og manglende struktur. En besserwisser hører også hjemme her. Det gjør også de som alltid fortrenger oppgaver helt til siste minutt. I tillegg omfatter gruppen de som er passiv/aggressive.

 

 

NYE SMIA

Kontaktperson:

Olaf Tvede

E-post: tvedeo@online.no

Tlf. 980 65 318

Copyright @ All Rights Reserved